Игри

Информация за страница Изкуство

      Каквото и изкуство да се практикува, трябва да се има предвид, че това е преди всичко компонент на културата. Независимо дали говорим за епохата на древността или за съвремието, творците винаги са били на почит и са се отличавали ако невинаги с интелект, то поне с нестандартно и различно мислене. Счита се, че някъде след появата на хомо сапиенс, човешката раса, се зараждат и първите форми на творене. Древните йероглифи и стенописи със сцени от живота на хората са едни от най-ранните документирани форми на изкуството. Картините имат за цел да дадат естетика и виждане в по-дълбока светлина, като това се отнася не само за стенописите, но и за сегашните произведения. С такава цел доста художници залагат на по-нестандартни картини, изобразяващи странни на пръв поглед неща и освен това е характерно понякога да се рисува с материали, които не са толкова популярни и разпространени.

     В зависимост от културата, времето и мястото, където се развива, всяко едно изкуство е в състояние да претърпи сериозни промени. Едва на по-късен етап се изяснява дали промените са били положителни или отрицателни, но трябва да се има предвид, че изкуството в същността си съдържа различни определения и интерпретации. Обект на непрекъснати спорове и дискусии, дори днес е трудно да се даде ясно и точно определение на това понятие. Още повече, че освен държавните творци, има и много такива на свободна практика. Те залагат на собствени идеи и виждания, които невинаги са в подем с общите разбирания. Това понякога може да доведе до сериозни конфликти с определени водещи фигури, които използвайки влиянието си, са в състояние да отрежат пътищата на твореца за развитие. Не са един и два случаите през годините, когато актьори, художници и музиканти така и не съумяват да станат популярни в сравнение със свои колеги и то не поради некомпетентност. Чисто и просто тези творци не желаят да правят компромиси със себе си и това им коства много, най-вече в професионален план. Липсата на ангажименти и оклеветяването им води до постепенното им забравяне, а това е твърде неблагоприятен за всеки творец, защото той не може да прави нищо друго.

     Визуалните форми на изкуство са известни отдавна – още с излизането на сравнително малки по размер статуетки. Счита се, че преди около 40 000 години са излезли първите стенописи, но цифрата е сравнително относителна и едва ли може да се определи с точност на сто процента. Не всяка цивилизация успява да оцелее през годините и да предаде своите изкуства на идните поколения, но има и такива държави, които устояват на времето и до днес са запазили дълбоки традиции в творенето на различни неща. Можем да посочим като такива държави Иран и Персия, а също така и Римската империя. По-късно тя се разделя на два основни лагера – източен и западен, като именно втория, тоест византийците, и българският народ познава твърде добре. През 1018-та година страната ни попада под византийско господство и успява да се освободи едва по врмето на царуването на Асен и Петър, които вдигат успешно въстание.

eXTReMe Tracker